Türkiye’deki boşanma kararı Kanada’da tanınır mı?

Federal Divorce Act’in 22. Maddesine göre eğer eslerden birisi Kanada dışında bir ülkede boşanma işlemlerinin başlamasından önce en az 1 yıldır ikamet ediyorsa, o ülkede alınan boşanma kararı Kanada’da tanınabilir.

Yabancı bir ülkede alınan boşanma kararı Türkiye’deki tanıma/tenfiz davası yoluyla resmiyet kazanır. Kanada’da ise boşanmayı tanıtmak için Türkiye’deki gibi bir dava açmak zorunluluğu yoktur. Yani Türkiye’de alınan kararı Kanada’da tanıtmak zorunlu değildir.

Türkiye’de boşanma kararını almama rağmen Kanada’da mülkiyet ve nafaka ile ilgili taleplerde bulunabilir miyim?

Türkiye’de boşanma kararı alınsa bile, Kanada’da mülkiyet ve nafaka ile ilgili konularda mahkemeye başvurulabilir. Fakat British Columbia Family Law Act’e göre mülkiyet ve nafaka ile ilgili talepler Türkiye’deki boşanmanın onaylanmasından başlayarak 2 yıl içerisinde British Columbia mahkemelerine taşınmalıdır.

Kanada mahkemesi bir yabancı boşanma kararının geçerliliğini reddedebilir mi?

Eski eşiniz, yabancı bir mahkemenin bir boşanma kararı verdiğini ve dolayısıyla Kanada’daki boşanma ve diğer yan hükümlerle ilgili konuların hükümsüz olduğunu iddia edebilir.

Bazen tam tersini, yani yabancı boşanmanın Kanada’da tanınmaması gerektiği savunmak gerekebilir.

Bu oldukça zor bir yükümlülük çünkü Kanada mahkemelerinin yabancı bir boşanmayı tanımaktan kaçınabileceği durumlar çok sınırlıdır. Kanada mahkemelerinin yabancı bir boşanmayı tanımaktan kaçındığı durumlara örnek olarak:

a- Taraflardan birine yabancı ülkedeki boşanma sürecine tebligat yapılmadığı durumlar;

b- Çocuklar, destek ve mal rejimi konularında yabancı ülke hukuk düzeni Kanada’dan büyük ölçüde farklı

    ve  bu nedenle kamu politikasına aykırı olduğu durumlar;

c- Yabancı mahkemenin konuları karara bağlamak için yetkisinin bulunmaması, genellikle taraflardan biri 

    ya da her ikisi de mahkemen yetki bölgesinde ikamet etmediği durumlar;

d- Evrakta sahteciliğin mevcut olduğu durumlar.

Marzara v. Marzara, 2011 BCSC 408 davasında, mahkeme, tarafların yabancı ülkede gerçek ve önemli bir bağlantıya sahip olduklarını kabul etmesine rağmen, nafaka kararlarının kamu politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle yabancı boşanma kararını tanımamaya karar verdi. Mahkeme, kocanın nafaka ve mal paylaşımına ilişkin konularının, Kanada mahkemesinin vereceği aleyhe kararından kaçınmak için yabancı bir ülkede başlatıldığı kanaatine vardı.