February 13, 2024 Dükkancılar Law 0 Comments

Kanada, tehlike, zulüm veya ciddi insan hakları ihlallerinden kaçan birçok kişi için umut ışığıdır. Bu ülkede mülteci iddiasında bulunmak, her biri başvurunuzun sonucu için hayati önem taşıyan bir dizi adımı içerir. Bu rehber, Türk vatandaşlarının veya diğer milliyetlerden Kanada’ya sığınma arayanların karşılaştığı özel zorluklara aşina olan deneyimli bir Türk iltica avukatından bilgilerle, mülteci statüsü elde etme yolunu aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Kanada’ya iltica etmek, birçok kişi için hayatını değiştiren bir karardır. Bu süreç, belirli adımları ve dikkatlice hazırlanmış bir planı gerektirir. Kanada iltica süreci, başvurunun hazırlanmasından nihai kararın alınmasına kadar bir dizi aşamadan oluşur. Bu süreçte, bir Kanada iltica avukatından uzman bir hukuki destek almak, başvurunun başarı şansını önemli ölçüde artırabilir.

Kanada İltica Süreci

Kanada’ya iltica etme süreci, ilk olarak iltica talebinde bulunmakla başlar. Bu, Kanada’ya giriş yaptığınızda veya Kanada içindeyken yapılabilecek bir işlemdir. Kanada’ya nasıl iltica edileceği konusunda doğru bilgi ve yönlendirme için bir iltica avukatıyla çalışmak, sürecin en başından itibaren yol gösterici olacaktır.

Kanada İltica Avukatı

Kanada iltica avukatı, iltica sürecinde karşılaşabileceğiniz hukuki zorluklarla başa çıkmanızda size yardımcı olacak deneyime sahip bir profesyoneldir. Bu avukatlar, başvurunuzu hazırlarken gerekli belgelerin toplanmasından, duruşmanıza hazırlanmanıza kadar her aşamada size destek olur.

Kanada İltica Edenlerin Hakları

Kanada’ya iltica edenler, başvuruları sürecinde birçok hakka sahiptir. Bu haklar arasında, iş başvurusunda bulunma, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve eğitim alabilme gibi imkanlar bulunur. Kanada, iltica edenlere bu hakları sunarak, yeni bir hayata başlarken onlara destek olmayı amaçlar.

Kanada’ya Nasıl İltica Edilir

Kanada’ya iltica etmek isteyen bir kişi, öncelikle iltica başvurusunu doğru şekilde yapmalıdır. Bu, Kanada’nın resmi giriş noktalarından birinde veya Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Kanada (IRCC) ofislerinde gerçekleştirilebilir. Başvuru, sizin ve ailenizin güvenliği için gerekçelerinizi ve kanıtlarınızı içermelidir.

Kanada İltica Başvurusu Nereden Yapılır

Kanada iltica başvurusu, Kanada’nın herhangi bir resmi giriş noktasında, havaalanlarında, sınır kapılarında veya IRCC ofislerinde yapılabilmektedir. Bu başvurunun nasıl yapılacağı konusunda, bir iltica avukatından alacağınız hukuki tavsiye, sürecin daha düzenli ve etkili ilerlemesini sağlar.

Kanada’da Mülteci Statüsünü Anlama

Mülteci Tanımı

Kanada, Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın tanımına uyarak, mültecileri, ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya siyasi görüşlerine dayalı zulümden korktukları için ülkelerine dönemeyen veya dönmek istemeyen bireyler olarak tanır.

Mülteci İddiaları için Uygunluk Kriterleri

Mülteci statüsü için uygun olmak, iddia sahiplerinin anavatanlarında koruma arayamayacaklarını kanıtlamalarını gerektirir. Ayrıca, ciddi olmayan politik suçlar işlemiş veya Birleşmiş Milletlerin amaçlarına ve ilkelerine aykırı hareket etmiş kişiler mülteci statüsü için uygun değildir.

Uygunluğu Netleştirmede Türk Iltica avukatının Rolü

Türk bir iltica avukatı, durumunuzu Kanada’nın uygunluk kriterlerine karşı değerlendirerek sağlam bir iddia hazırlamanıza ve süreç boyunca karşılaşabileceğiniz hukuki karmaşıklıklarla ilgili rehberlik etmenize büyük yardımcı olabilir.

Mülteci İddiasında Bulunma Süreci

İddianızı Hazırlama: Belgeler ve Kanıtlar

İkna edici kanıtları toplamak ve sunmak çok önemlidir. Bu, kimlik, milliyet belgeleri ve zulüm veya tehditlere dair kanıtları içerir. Hukuk uzmanları, detaylı kişisel beyanlar, destekleyici mektuplar ve mümkünse medya raporları veya insan hakları belgeleri derlenmesini önerir.

İddianızı Nereye ve Nasıl Sunmalısınız

İddialar, Kanada’nın giriş noktalarında veya İç Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Kanada (IRCC) ofislerinde yapılabilmektedir. Türk bir iltica avukatı, iddianızın doğru bir şekilde sunulmasını ve Amerika. Kanada’ya iltica etmek, güvenli bir yaşam arayışında olanlar için önemli bir adımdır. Bu süreci başlatmak için, Kanada sınırları içinde veya bir Kanada temsilciliğinde iltica talebinde bulunabilirsiniz. Birleşik Devletleri üzerinden geçiş yapıyorsanız Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması’nın etkilerini anlamanızı sağlayabilir.

Üçüncü Güvenli Ülke Anlaşması Nedir?

Üçüncü Güvenli Ülke Anlaşması, Kanada ve ABD arasında iltica başvurularının yönetilmesine yönelik bir anlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında, bir kişinin Kanada veya ABD arasındaki sınırda iltica talebinde bulunması durumunda, talebin ilk olarak ulaşılan ülkede değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu, sığınmacıların güvenli kabul edilen bir ülkeden diğerine geçiş yaparak iltica talebinde bulunmasını engellemeyi amaçlar. Eğer Kanada’ya Amerika’dan geliyorsanız aşağıda belirtilen istisnalar haricinde iltica talebinde bulunmadan önce 14 gün beklemeniz gerekmektedir. Aksi halde ABD’ye geri gönderilirsiniz.

14 Gün Kuralı ve İstisnaları

Dört tür istisna bulunmaktadır:

Aile üyesi istisnaları

-Refakatsiz çocuklar istisnası

-Belge sahibi istisnaları

-Kamu yararı istisnaları

Bu istisnalardan biri için uygun olsalar bile, mülteci iddia sahipleri, Kanada’nın göç mevzuatındaki diğer tüm uygunluk kriterlerini karşılamak zorundadır. Örneğin, sığınma koruması arayan bir kişi, güvenlik gerekçesiyle, insan veya uluslararası hakları ihlal etmek veya ciddi suçluluk nedeniyle Kanada’da kabul edilemez bulunmuşsa, bu kişi mülteci talebinde bulunma hakkına sahip olmayacaktır.

Aile Üyesi İstisnaları

Mülteci iddia sahipleri, aşağıdakilerden biri olan bir aile üyesine sahiplerse, bu istisna kategorisi altında uygun olabilirler:

Kanada vatandaşı olan

Kanada’nın daimi sakinleri olan

Kanada göç mevzuatı altında korunan kişi olan

Kanada’da mülteci statüsü talebinde bulunmuş ve Göçmenlik ve Mülteci Kurulu tarafından kabul edilmiş olan

İnsani ve vicdani sebeplerle(Humanitarian & Compassionate Grounds) sınır dışı etme emri askıya alınmış olan

Geçerli bir Kanada çalışma iznine sahip olan

Geçerli bir Kanada öğrenim iznine sahip olan veya

18 yaşından büyük ve mülteci koruma talebi, belirlenmek üzere Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’na (IRB) yönlendirilmiş olan. (Bu talep, aile üyesi tarafından çekilmemiş, terk edilmiş veya IRB tarafından reddedilmemiş veya IRB’ye yönlendirilme için uygun bulunmamış olmalıdır.)

Refakatsiz Çocuklar İstisnası

Mülteci iddia sahipleri, eğer 18 yaşından küçükler (reşit olmayanlar) ve:

Annesi, babası veya yasal velisi tarafından eşlik edilmeyen

Eşi veya birlikte yaşadığı partneri olmayan ve

Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri’nde annesi, babası veya yasal velisi bulunmayanlar bu istisna kategorisi altında uygun olabilirler.

Belge Sahibi İstisnaları

Mülteci iddia sahipleri, eğer:

Geçerli bir Kanada vizesine (transit vizesi dışında) sahip olan

Geçerli bir çalışma iznine sahip olan

Geçerli bir öğrenim iznine sahip olan

Kanada tarafından verilen bir seyahat belgesine (daimi sakinler veya mülteciler için) veya diğer geçerli kabul belgesine sahip olan veya

Kanada’ya girmek için geçici ikamet vizesi almak zorunda olmayan (muaf) ancak ABD’ye girmek için ABD tarafından verilen bir vizeye ihtiyaç duyanlar bu istisna kategorisi altında uygun olabilirler.

Kamu Yararı İstisnaları

Mülteci iddia sahipleri, kamu yararına önemli bir katkı sunabilecekleri özel durumlar altında bu istisna kategorisi altında uygun olabilirler. Bu genellikle, bireyin bilimsel, kültürel veya sosyal anlamda Kanada’ya veya ABD’ye önemli bir katkıda bulunabileceği durumları içerir.

Hukuki Prosedürler ve Temsil

Kültürel ve hukuki bağlamda Türk mültecilerin özel zorluklarını anlayan bir avukat tarafından temsil edilmek, başarı şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Avukatınız, duruşmalarda sizi temsil edecek, mülakatlar için hazırlayacak ve süreç boyunca size danışmanlık yapacaktır.

Mülteci İddianızı Sunduktan Sonra Mülteci Duruşması: Neler Beklenir

Duruşma, iddianızın kritik bir bileşenidir. Burada, Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’na (IRB) koruma talebinizi sunacaksınız. Avukatınız, tanıklığınızı hazırlamanıza yardımcı olacak, koruma ihtiyacınızı açıkça ifade edebilmeniz için sizi eğitecektir.

Başarılı Bir Duruşma için İpuçları: Türk Iltica avukatından tavsiyeler

Tanıklığınızda dürüst ve detaylı olun. Avukatınızla muhtemel sorulara yanıtlarınızı pratik yapın ve mülteci statüsü arayışınızın nedenlerine odaklanın.

Duruşma Sonrası Adımlar ve Olası Sonuçlar

Duruşma sonrasında, ya mülteci statüsü kazanırsınız ya da olumsuz bir karar alırsınız. İddianız reddedilirse, avukatınız, temyiz veya Kanada’da kalmanız için alternatif hukuki yollar hakkında tavsiyede bulunabilir.

Mülteci İddiası Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

İddia Sahipleri Tarafından Karşılaşılan Ortak Zorluklar

Zorluklar, karmaşık hukuki gereksinimleri yönetme, dil engelleriyle başa çıkma ve travmatik deneyimleri anlatmanın duygusal yükünü içerir. Türk bir iltica avukatı, Kanada’nın hukuk sisteminden geçişinizi uzman bir şekilde yönlendirerek, çeviri hizmetleri sunarak ve duygusal ve psikolojik destek sağlayarak bu zorlukları hafifletebilir.

Türk Iltica avukatının Bu Zorlukların Üstesinden Gelmede Nasıl Yardımcı Olabileceği

Hukuki tavsiyenin ötesinde, Türk mülteci avukatları, iddia sahiplerini topluluk kaynaklarıyla bağlantı kurabilir, kültürel olarak duyarlı danışmanlık sunabilir ve hukuki işlemlerde onları temsil edebilir, böylece iyi hazırlanmış ve ikna edici bir dava sağlanır.

Sonuç

Kanada’da mülteci iddiasında bulunmak, dikkatli bir hazırlık, detaylı belgelendirme ve hukuki prosedürlere dair net bir anlayış gerektiren karmaşık bir süreçtir. Türk bir iltica avukatının rehberliği, bu zorlu yolculukta başarılı olmanız için gereken uzmanlık ve desteği sağlayabilir. Unutmayın, sığınma aramak bir haktır ve doğru yardım ile Kanada’da yeni bir başlangıç yapma yolculuğunuz başarılı olabilir. Bu rehber, umut dolu bir geleceğe atılacak ilk adımınız olsun.

SSS:

Kanada’da mülteci iddiasında bulunmak için uygunluk kriterleri nelerdir?

Uygunluk, anavatanınızda belirli nedenlere dayalı zulümden korktuğunuzu kanıtlamanıza bağlıdır.

Türk iltica avukatı, mülteci iddia sürecimde bana nasıl yardımcı olabilir?

Hukuki tavsiye sunabilir, iddianızı hazırlamanıza yardımcı olabilir, duruşmalarda sizi temsil edebilir ve zorluklarla başa çıkmanızda size destek olabilir.

Mülteci iddiası sunmak için hangi belgeler gereklidir?

Kimlik ispatı, tanık mektupları, zulüm veya tehdit kanıtları ve ilgili hukuki veya tıbbi belgeler gerekir.

Mülteci duruşması sırasında neler olur?

IRB’ye koruma talebinizi sunarak neden mülteci statüsü aradığınızı detaylı bir biçimde delillerinize de dayanrak açıklamanız talep edilir.

Kanada’da mülteci iddia süreci ne kadar sürer?

Süreç, davanızın karmaşıklığına ve mevcut iddia yığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. İddianızın gücüne göre dosyanız duruşmaya çıkmadan, evrak üzerinden de görülebilir.

Mülteci iddiam işlenirken Kanada’da kalabilir miyim?

Evet, iddianız işlenirken Kanada’da kalma hakkına sahipsiniz.

Kanada’da mülteci statüsü elde etme yolculuğu zorlayıcı olabilir, ancak doğru hazırlık ve destekle, özellikle deneyimli Türk mülteci avukatlarından alınan destekle, güvenlik, güvence ve Kanada’da yeni bir başlangıç yolculuğu başarıyla tamamlanabilir.Bununla beraber size sağlanacak açık çalışma izni sayesinde Kanada’da çalışabilir ve hatta iş bile kurabilirsiniz.

Adım 1: Uygunluk İçin Mülakat

Kanada sınırında veya Kanada içerisinde Göçmenlik ofisinde sığınma talebinde bulunduktan sonra, göçmenlik bürosu(IRCC) tarafından yapılan bir mülakata katılmanız gerekecek.

Mülakat, davanızın IRB (Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu) tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini kontrol etmek içindir.

Başvurunuzun reddedilmesine neden olabilecek bazı olası temel sebepler aşağıda belirtilmiştir:

Mülteci iddiası başvurusu daha önce geri çekilmiş veya terk edilmişse

Başvuru sahibi başka bir ülkede konvansiyon mültecisi olarak tanınmışsa. Böyle bir ülkeye dönme olasılığı varsa, Kanada size sığınma teklif etmez

Başvuru sahibi Kanada’da korunan kişi statüsü kazanmışsa

Sığınma başvurusu sahibi Kanada-Birleşik Devletler sınırından geçmişse

Başvuru sahibi insan haklarını ihlal etmiş, suç faaliyetlerine katılmış veya Kanada’ya güvenlik gerekçeleriyle kabul edilemez olarak kabul edilmişse

Kanada hükümeti başvuru sahibine korunan kişi statüsü vermişse

Başvuru sahibinin mülteci iddiası yakın zamanda IRB tarafından reddedilmişse

Mülteci iddiası bugüne kadar uygun bulunmamışsa

Sığınma talebinde bulunduktan sonra, resmi bir giriş noktasında, ister karayolu sınırında ister havaalanında olsun, yetkililer başvuru formlarını doldurmanıza yardımcı olacaktır. Sizi bir sonraki aşamaya geçmeye uygun bulurlarsa, en kritik belgeleri alacaksınız.

Kritik belgeler seti, Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’na sunulması gereken Temel İddia (BOC) formunu içerir. Temel belgeler, resmi olarak sığınma talebinde bulunduğunuz tarihten itibaren yaklaşık 45 takvim günü sonra Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’nda sunulacaktır.

BOC formu, bazı temel kişisel bilgileri girmenizi gerektirir ve anavatanınıza dönme korkunuzun nedenlerini içermelidir. İlgili yetkililere verdiğiniz bilgi veya neden seti, aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

Ülkenizde neden polis tarafından desteklenmiyorsunuz?

Anavatanınıza geri dönmek sizi neden korkutuyor?

Kendinizi güvende tutabileceğiniz ülkenin başka bir bölgesine neden taşınmıyorsunuz?

Süreci yönlendirmesi ve BOC formunu sizin için doldurması için bir iltica avukatına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Adım 2: Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu (IRB)

Sığınma talebinde bulunmaya uygun bulunduktan sonra, davanız IRB’ye duruşma için yönlendirilecek ve burada hükümet tarafından mülteci olarak ilan edilip edilmeyeceğinize karar verilecektir.

Duruşmanızdan önce, davanızı desteklemek için tüm hukuki belgeleri toplamanız ve kanıt sunmanız gerekecek. Örneğin, ülkenizde aldığınız yardımı gösteren bir tıbbi not sunabilirsiniz.

Arkadaşlarınızdan, ailenizden veya akrabalarınızdan tanıklık, herhangi bir siyasi organizasyonun üyelik kartı, davanızı desteklemeye yardımcı olabilecek bir haber makalesi veya rapor sunabilirsiniz.

Yine, tüm süreç boyunca yardım almak için bir hukuk danışmanına başvurmanızı öneririz.

Başvurunuzla ilgili birçok duruşmadan geçmeniz gerekecek.

Adım 3: Nihai Kararı Almak

Olumlu Sonuç

Sonuç olumlu olduğunda ve sığınma talebiniz kabul edildiğinde, daimi ikametgah için başvuruda bulunmakta özgürsünüz. Artık Kanada hükümeti tarafından tanındığınıza göre, şunlar dahil olmak üzere bir dizi hizmete başvuruda bulunmaya uygunsunuz:

İstihdam bulma ve sürdürme konusunda destekleneceksiniz

Yeni gelenler olarak, tanışıp yeni bir topluluk oluşturmak için ilgili bağlantılar sağlanacaktır

Yeni gelenlere bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacak yönlendirme programları düzenlenmektedir

Mülteci iddia sahibinin Kanada toplumunun bir parçası olmasına ve sorumlu ve aktif bir parçası olmasına yardımcı olacak eğitim ve dil değerlendirmesi alacaksınız. Bu şekilde, bir başvuru sahibi aynı zamanda ulusal ekonomiye katkıda bulunabilir

Birisi mülteci iddiası için uygun hale geldiğinde, eğitim, sosyal yardım, sağlık hizmetleri, hukuki yardım ve acil konut gibi tüm bu olanaklara erişim hakkı kazanır. Başvurunuz hala bekleyen bir iddia durumundayken bu tesislere erişim hakkınız vardır.

Bir mülteci iddia sahibi ayrıca çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Ancak, bunun için önce tıbbi bir muayeneden geçmeniz gerekecektir. Mülteci arayan kişiler federal yerleşim hizmeti için uygun değildir. Ancak, eyaletler tarafından finanse edilen yerleşim hizmetlerine başvurabilirler. İddianızı iç büroda veya sınırdaki ofiste nerede yaparsanız yapın, teklifler için uygun hale gelirsiniz.

Olumsuz Sonuç

Eğer talebiniz reddedilirse, kararın yeniden değerlendirilmesi için 15 gün içinde kararı Refugee Appeal Division’a temyiz edebilirsiniz. Buradan da red almanız durumunda Kanada Federal Mahkemesi’ne de temyizde bulunabilirsiniz.

Başvurunuzu yeniden değerlendirmek için temyize gitmek, benzersiz bir şansınız olacaktır. Bu adım için, temyizin doğru belge ve veri setine sahip olduğundan emin olan bir avukat tutmanızı öneririz. Ayrıca, bilgilerin ilgili kuruma sunulması gerekir.

Bir mülteci başvuru sahibi olarak, hukuki yolları deneme şansına sahip olacaksınız. Her yol tüketildiğinde, başvuru sahibinden hükümet kurallarına uyması, göçmenlik yasalarına saygı göstermesi ve ülkeden ayrılması istenir.