February 20, 2024 Dükkancılar Law 0 Comments

طریقه درخواست پناهندگی در کانادا

کانادا یک چراغ امید برای فرار از خطر، آزار و شکنجه یا حقوق بشر جدی است. درخواست برای حالت مهاجرت و پناهندگی در این کشور شامل یک سلسله مراحل است که هر کدام برای نتیجه درخواست شما بسیار مهم و ضروری است. هدف این هدایت واضح کردن مسیر به دست آوردن حالت پناهندگی، با فهم یک وکیل باتجربه پناهندگی که آشنا است با چالش‌های خاص کسانی که از ایران و افغانستان پناهندگی میخواهند.

مقدمه

درخواست پناهندگی در کانادا برای بیشتر مردم تصمیمی است که زندگی ایشان را تغییر می دهد. این پروسه نیاز به مراحل مشخص و به یک پلان ریزی دقیق است. پروسه و روند پناهندگی کانادا شامل چندین مرحله است، از آمادگی درخواست شما تا دریافت فیصله نهایی. گرفتن حمایت قانوني باتجربه از یک وکیل پناهندگی کانادایی می تواند کامیابی درخواست شما را به سرعت قابل توجهی افزایش دهد.

روند پناهندگی کانادا

روند و پروسه پناه در کانادا با ارائه ادعای پناهندگی آغاز می شود. این ادعا را می تواند در وقت داخل شدن به کانادا یا در داخل کانادا انجام دهد. همکاری و کار کردن  با یک وکیل پناهندگی برای راهنمایی در باره طریقه درخواست پناهندگی در کانادا می تواند از همان ابتدا آموزنده باشد.

وکیل پناهندگی کانادایی

یک وکیل پناهندگی کانادایی مسلکی با تجربه است که به شما کمک می کند تا چالش های قانونی پروسه پناهندگی را برای شما حل کند. این وکیل ها در هر مرحله از شما حمایت می کنند، از جمع آوری اسناد لازم برای درخواست شما تا آمادگی به شنیدن شما.  بوراک دوکانسیلار، موسس قانون دوکانسیلار، می تواند به شما در مشکلات پناهندگی کمک کند. موسسه قانوني ما به زبان فارسی و دری نیز خدمات ارائه می دهد.

حقوق پناهجویان در کانادا

مهاجرین در کانادا در طول پروسه درخواست خود حقوق زیادی دارند، در این شامل به توانایی درخواست کار، دسترسی به مراقبت های و دریافت تعلیم. هدف کانادا حمایت از کسانی است که زندگی نو را با ارائه این حقوق شروع می کنند. دولت BC همچنین کمک های مالی و اقتصادی به تحت کمک های اجتماعی به مهاجرین که تازه امده اند، ارائه می کند.

طریقه درخواست پناهندگی در کانادا اگر از ایران یا افغانستان هستید

برای درخواست پناهندگی در کانادا، اول باید شما درخواست پناهندگی خود را به درستی انجام دهید. این کار در یکی از مراکز ورود رسمی کانادا یا در دفتر مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا (IRCC) انجام داد می شود. در درخواست شما باید دلایل و شواهدی برای امنیت شما و خانواده تان شامل باشد.

در کجای کانادا می تواند درخواست پناهندگی را بدهد؟

درخواست پناه گرفتن را می تواند در هر یک از نقاط دخولی رسمی کانادا، در فرودگاه ها (میدان هوایی)، عبور های مرزی، یا دفاتر IRCC ارائه کنند. گرفتن مشوره قانونی از یک وکیل پناهندگی می تواند روند و پروسه را منظم تر و موثرتر کند. بسیار مهم است که پیش از درخواست پناهندگی از یک وکیل پناهندگی مشوره قانونی بگیرید به خاطری که در صورت نداشتن مشوره قانونی مناسب، امکان دارد درخواست شما رد شود.

فهمیدن با حالت پناهندگی در کانادا

تعریف پناهنده یا مهاجر

کانادا مهاجرین را به عنوان افرادی می شناسد که به دلیل ترس روبرو از آزار و شکنجه بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا نظریه های سیاسی، مطابق با تعریف نمایندگی مهاجرین سازمان ملل متحد، نمی توانند به کشور خود بازگردند.

ضوابط واجد شرایط بودن برای ادعای پناهندگی

به خاطری واجد شرایط بودن برای حالت پناهندگی لازم است که ادعا کننده ثابت کنند که نمی توانند در کشور خود به امنیت باشند. علاوه بر این، افرادی که مرتکب جنایات جدی غیرسیاسی شده اند یا اقداماتی خلاف به اهداف و اصول (UN) انجام داده اند، واجد شرایط گرفتن حالت پناهندگی و مهاجرت نیستند.

وظیفه یک وکیل پناهندگی در واضح کردن واجد شرایط بودن

یک وکیل پناه می تواند با ارزیابی حالت شما بر اساس معیار واجد شرایط بودن کانادا، یک ادعای محکم را اماده، شما را راهنمایی می کند از طریق پیچیدگی های قانونی در طول پروسه پناهندگی شما و کمک قابل توجهی می کند.

پروسه و روند ادعای پناهندگی

آماده کردن ادعای خود: اسناد و شواهد

جمع کردن و ارائه کردن شواهد قانع کننده، بسیار مهم است. در این تعیین هویت، ملیت و شواهد آزار و شکنجه یا تهدید شامل می شود. کارشناسان قانونی توصیه می کنند که بیانیه های شخصی دقیق، خط های حمایتی، و اگر امکان دارد خبر های رسانه ای یا اسناد حقوق بشری تهیه شود.

کجا و چگونه ادعای خود را تقدیم دهید

ادعاها را می توانند در نقاط دخولی به کانادا یا در یک دفتر مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا (IRCC) مطرح کنند. یک وکیل پناهندگی می تواند اطمینان بدهد که ادعای شما به درست ارائه شده است.

خواست پناهندگی در کانادا یک گام مهمی برای افرادی است که در جستجوی یک زندگی امن هستند. این پروسه و روند می تواند پس از داخل شدن مرزهای کانادا یا در سفارت کانادا شروع شود. فهمیدن به دلایل توافقنامه کشور سوم امن اگر عبور از امریکا باشد، بسیار مهم است.

توافقنامه یا موافقت کشور سوم امن

این موافقت بین کانادا و امریکا بر مدیریت درخواست های پناهندگی را اداره می کند و باید ادعاها را در اولین کشور ورودی مطرح شود. این موافقت، پناهجویان را منع می کند که از یک کشور امن به کشور دیگر برای ارائه ادعا نه بروند. اگر شما از آمریکا به کانادا می‌آیید، باید ۱۴ روز پیش از ادعا کردن صبر کنید، غیر از استثناهای خاص اگر داشته باشید.

قانون ۱۴ روزه و استثناها

چهار نوع استثناها وجود دارد:

 • استثناهای اعضای خانواده
 • استثناء خرد سالان بدون همراه
 • استثناهای دارندگان اسناد
 • استثناهای منافع عمومی یا مردم

حتی اگر برای یکی از این استثناهای ذکر شده واجد شرایط باشند، ادعا کننده پناهندگی باید تمام معیارهای واجد شرایط بودن دیگر را به مطابق قانون مهاجرت کانادا داشته باشند. مثلا، شخصی که به دلایل امنیتی، به دلیل تجاوز به حقوق بشر یا بین المللی، یا به دلیل جنایت جدی خواست به حمایت از پناهندگی است، ممکن است که واجد شرایط ادعا پناهندگی نباشد.

استثناهای اعضای خانواده

مهاجرین ادعا کننده ممکن است واجد شرایط این طبقه باشند در صورتی که عضوی از خانواده انها داشته باشند:

 • یک شهروند کانادایی باشد
 • مقیم دایم کانادا باشد
 • تحت قانون مهاجرت کانادا محافظت بوده/است
 • ادعای پناهندگی را کرده است و به توسط اداره مهاجرت و پناهندگی قبول شده است
 • به دلایل بشردوستانه و مهربانه دارای حکم اخراج به تعویق افتاده است
 • دارای اجازه کار معتبر کانادایی است
 • دارای اجازه تحصیلی معتبر کانادا است، یا
 • بالای از ۱۸ سال سن دارد و ادعای امنیت از پناهندگان را دارد که به اداره مهاجرت و پناهندگی (IRB) رجوع شده است. این ادعا نباید پس گرفته شده باشد، ترک شده باشد، به توسط IRB رد شده باشد، یا برای رجوع واجد شرایط نشده باشد.

استثناء خرد سالان بدون همراه

ادعا کننده پناهندگی زیر ۱۸ سال که با والدین، نگهدار قانونی، همسر یا شریک عادی همراه نیستند و والدین یا نگهدار قانونی در کانادا یا امریکا ندارند، ممکن است تحت این استثناء واجد شرایط باشند.

استثناهای دارندگان اسناد

متقاضیان برای پناه گرفتن ممکن است واجد شرایط باشند اگر:

 • داشتن ویزای معتبر کانادا (به استثنای ویزای ترانزیت)
 •  اجازه کار معتبر داشته باشید
 •  اجازه تحصیل معتبر داشته باشید
 • یک سند سفر داشته باشید که از توسط کانادا صادر شده باشد (برای مقیمان دایمی یا مهاجرین) یا یک سند دخول معتبر دیگر، یا
 • از نیاز به ویزای اقامت موقتی برای دخول به کانادا معاف هستند مگر برای دخول به ویزای صادر شده توسط امریکا نیاز دارند.

استثناهای منافع عمومی یا مردم

متقاضیان پناهندگی یا مهاجرت ممکن است تحت شرایط خاصی واجد شرایط باشند که می تواند به طور قابل توجهی به منافع عمومی کمک کند یا شریک باشد. این معمولاً شامل وضیعت‌هایی می ‌شود که در آن فرد می ‌تواند مشارکت علمی، فرهنگی یا اجتماعی قابل توجهی به کانادا یا امریکا داشته باشد.

مراحل قانونی و نمایندگی

داشتن وکالت به توسط وکیلی که چالش های خاص مهاجرین ترکیه را در زمینه فرهنگی و قانونی فهم دارد، می تواند موقع و فرصت کامیابی را به طور قابل افزایش بدهد. وکیل شما در آماده کردن انترویوها، شنیدن آن، و کمک و مشوره در تمام پروسه، از شما نمایندگی میکند.

پس از ارسال و ارایه ادعای پناهندگی

شنوایی پناهندگان: توقع و انتظار چه چیزی

 جلسه یا شنیدن، یک برخی مهمی از ادعای شما است، جایی که شما قضیه خود را برای حمایت به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) ارائه خواهید کرد. وکیل شما به آماده کردن تصدیق و دلایل شما کمک می کند و به شما را میفهماند تا نیاز خود را برای محافظت به طور واضح بیان کنید.

نکاتی معلوماتي برای یک جلسه شنوایی کامیاب: مشوره از وکیل با تجربه پناهندگی بوراک دوکانسیلار

در تصدیق و دلایل خود صادق و دقیق باشید. جواب های خود را به سوالات احتمالی با وکیل خود تمرین کنید و بر دلایل درخواست وضعیت مهاجرت تمرکز کنید.

مراحل پس از شنیدن و نتایج احتمالی

بعد از جلسه و شنیدن، یا حالت پناهندگی به دست میاورید یا فیصله منفی حاصل می کنید. اگر ادعای شما رد شود، وکیل شما می تواند برای تان در مورد درخواست یا راه های قانونی که امکان دارد برای اقامت در کانادا راهنمایی کند.

نتیجه/ خلاصه

درخواست برای حالت پناهندگی در کانادا یک پروسه پیچیده است که ضرورت به آمادگی دقیق، اسناد مفصل و درک واضح از مراحل قانونی دارد. هدایت از یک وکیل با تجربه پناهندگی می تواند تجربه و حمایت لازم برای کامیابی در این سفر و پروسه سخت را برای متقاضیان فراهم کند. به یاد داشته باشید، گرفتن پناهندگی یک حق است و با کمک درست، سفر شما برای شروع به طور نوین در کانادا می تواند کامیاب باشد. اجازه دهد که این راهنما، اولین قدم به طرف آینده ای امیدوار باشد.

سوالات و پاسخ ها تکراري

 • معیارهای واجد شرایط بودن برای ادعای پناهندگی در کانادا چیست؟

واجد شرایط بودن وابسطه به اثبات ترس موجه از آزار و شکنجه در کشور شما بر اساس دلایل خاص دارد.

 • چگونه وکیل با تجربه پناهندگی بوراک دوکانسیلار می تواند به من در پروسه درخواست و ادعا پناهندگی کمک کند؟

او می تواند مشوره قانونی ارائه دهد، به آماده کردن ادعا و درخواست شما کمک کند، شما را در جلسات و شنیدن نمایندگی کند و در غالب شدن بر چالش ها از شما حمایت کند.

 • اگر نتوانم فیس وکیل بوراک دوکانسیلار را بپردازم چه می شود؟

      در این حالت می توانید با کمک قانونی BC تماس بگیرید که این یک موسسه دولتی است، به پناهجویان که پول و عایدات کم داشته باشند کمک می کند. اگر شما به کمک قانونی BC تماس بیگیرید به آدرس 510 Burrard St Ste #400، ونکوور، BC V6C 3A8 و یا به شماره +1 604 601-6000 تماس بیگیرید، اگر واجد شرایط دریافت کمک حقوقی هستید، شما باید نام بوراک دوکانسیلار را به عنوان یک وکیل ترجیحی برای گرفتن خدمات حقوقی رایگان معرفی کنید.

 • چه اسناد برای ادعا پناهندگی لازم است؟

ثبوت هویت، خط های شاهدی، شواهد آزار و اذیت یا تهدید، و اسناد قانونی یا طبی مطابق مورد نیاز است.

 • در طول جلسه یا شنیدن مهاجرت چه واقع می شود؟

شما قضیه خود را برای حفاظت به IRB ارائه خواهید کرد و توضیح می دهید که چرا بر اساس شواهد وضعیت پناهندگی میگیرید.

 • پروسه ادعای پناهندگی در کانادا چقدر وقت میگیرد؟

این پروسه بسته به پیچیدگی قضیه شما و جمع شدن ادعا های فعلی می تواند بسیار متفاوت باشد. ممکن است قضیه شما بدون جلسه و شنیدن بر اساس قوت فایل و پرونده شما بررسی شود، مگر معمولاً تا ۱۸ ماه وقت میگیرد.

آیا می توانم تا وقت که درخواست پناهندگی من در حال بررسی است در کانادا بمانم؟

بلی، شما حق دارید تا وقت که درخواست و ادعای شما رسیدگی می شود در کانادا بمانید. سفر برای به دست آوردن حالت پناهندگی در کانادا می تواند ترسناک باشد، مگر با آمادگی و حمایت مناسب و درست، به طور خاص از سوی وکلای مجرب مهاجرین، می توان که به یک آغاز جدید امن و محفوظ را به کامیابی به دست بیاورید. شما همچنان اجازه کار به دست میاورید تا بتوانید در مدت زمانی که منتظر به فیصله بخش حفاظت از پناهندگان در باره قضیه پناهندگی خود هستید، کار کنید.

راهنمای مرحله به مرحله برای درخواست و ادعای پناهندگی در کانادا

مرحله ۱: انترویو برای واجد شرایط بودن پس از ارائه ادعای پناهندگی در یک اداره مهاجرت یا در یک مرز کانادا، شما از طرف مقامات دولتی مصاحبه و انترویو می شوید.

انترویو بررسی می کند که آیا قضیه شما توسط IRB (هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا) بررسی خواهد شد. چندین دلایل بالقوه برای رد شدن درخواست و ادعا عبارتند از:

 • اگر درخواست ادعای پناهندگی قبلاً پس گرفته شده و یا رها شده باشد.
 • اگر درخواست کننده به عنوان پناهنده قرارداد در کشور دیگری شناخته شود و امکان بازگشت به آن کشور وجود داشته باشد، کانادا برای آنها پناهندگی ارایه نمی دهد.
 • اگر کسی که به طور غیرقانونی از مرز کانادا و امریکا عبور کرده باشد و قبل از ۱۴ روز منتظر ماندن پس از دخول به کانادا در کانادا درخواست پناهندگی داده باشد (قرارداد کشور امن سوم).
 • اگر درخواست کننده حقوق بشر را شکسته باشد، درگیر به فعالیت های جرم باشد یا به دلایل امنیتی برای کانادا غیرقابل قبول تشخیص داده شود.
 • اگر دولت کانادا قبلاً به درخواست کننده حالت شخص محافظت شده اعطا کرده باشد.
 • اگر ادعای پناهندگی متقاضی تازه به توسط IRB رد شده باشد
 • اگر درخواست پناه گرفتن تا به امروز واجد شرایط تشخیص داده نشده باشد پس از درخواست پناهندگی، اگر در یک نقطه دخول رسمی، یا در مرز زمینی یا میدان هوایی، مقامات به شما در پر کردن فورم های درخواست کمک میکنند. اگر آنها شما را واجد شرایط رفتن به مرحله بعدی بیابند، اسناد مهمی دریافت خواهد کردی.

مجموعه اسناد مهم شامل فورم اساسی ادعا (BOC) است که باید به هیئت مهاجرت و پناهندگی ارائه شود. اسناد اولیه تقریباً ۴۵ روز پس از ارائه رسمی درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت و پناهندگی ارسال می شود.

فورم BOC به برخی معلومات اساسی بیولوژیکی نیاز دارد و باید دلایل ترس شما از بازگشت به وطن را شامل کنید. مجموعه معلومات یا دلایلی که به مقامات مربوطه ارائه می دهید باید به سوالات زیر جواب دهند:

• چرا در کشورتان از طرف پولیس حمایت قرار نمی شوید؟

• چرا فکر بازگشت به وطن خود را می ترساند؟

• چرا به جای دیگری در کشور خود نقل مکان نمی شوید که بتوانید در آن به امنیت بمانید؟ برای شما توصیه می شود که از یک مسلکی یا از یک وکیل برای هدایت پروسه و پر کردن فورم BOC برای شما استفاده کنید.

درخواست پناهندگی در داخل کانادا

اگر می خواهید خارج از یک دخولی رسمی درخواست پناهندگی کنید، باید به دفتر پناهندگان، مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) مراجعه کنید. پیش از شنوایی، مطمئن شوید که تمام فورم های درخواست پناهندگی مهم، به طور خاص فورم BOC را دارید.

عبور از مرز و رسیدن به کانادا از طریق یک نقطه دخول رسمی

اگر از مرز عبور کنید و از یک مکان غیر رسمی وارد شوید، پروسه کاملا متفاوتی را طی خواهید کردید. بعد از رسیدن به کانادا از مکانی خارج از یک نقطه دخول رسمی، مستقیما توقیف خواهید می شوید. اگر از آمریکا به کانادا می‌آیید، باید ۱۴ روز پیش از ارائه درخواست انتظار کنید، مگر اینکه استثنا های بالا که ذکر شده در مورد وضعیت شما تطبیق شود. اگر در داخل ۱۴ روز درخواست پناهندگی بدهید، به آمریکا بازگردانده  می شوید.

شما باید از یک وکیل برای تعقیب حمایت و پناهندگی راهنمایی بخواهید. اگر حق پناهندگی اعطا نشد، باید به کشور خود بازگردید.

مرحله ۲: اگر در نظر هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) بعد از اینکه واجد شرایط درخواست پناهندگی شدید، قضیه شما برای جلسه شنوایی به IRB هدایت می شود و در آنجا فیصله می گیرند که اگر به توسط دولت، پناهنده اعلام می شوید یا خیر.

قبل از جلسه شنوایی، باید تمام اسناد قانونی را جمع کنید و شواهدی را برای حمایت از قضیه خود ارائه دهید. به طور مثال، می توانید یک یادداشت طبی ارایه کنید که نشان دهنده کمکی است که در کشور خود دریافت کرده اید.

همچنین می توانید شواهد دوستان، خانواده یا خویشاوند، کارت عضویت از هر سازمان سیاسی، یا مقاله یا راپور را ارائه دهید که می تواند به حمایت از قضیه شما کمک کند.

باز هم، توصیه می شود که در دوران تمام پروسه از یک مشاور قانونی کمک بگیرید.

شما چندین جلسه شنوایی مربوط به درخواست خود را طی می کنید.

مرحله ۳: دریافت نتیجه مثبت فیصله نهایی در وقتی که نتیجه ایش مثبت باشد، و درخواست پناهندگی شما قبول شود، شما آزاد هستید که برای اقامت دائمی درخواست دهید. حال که توسط دولت کانادا به رسمیت شناخته شده اید، واجد شرایط چندین خدمات هستید، از جمله اینها:

• در یافتن و نگهداری کار از شما حمایت می شود

• به عنوان تازه واردان، ارتباطات برای ملاقات و تشکیل یک جامعه جدید فراهم خواهد شد

• برنامه های جهت یابی برای کمک به تازه واردان در تصمیم گیری آگاهانه سازماندهی می شوند

• ادعا کننده پناهندگی برای کمک به تبدیل شدن به بخشی مسئول و فعال از جامعه کانادا، آموزش و ارزیابی زبان دریافت خواهد کرد. به این ترتیب، متقاضی همچنین می تواند به اقتصاد ملی کمک کند، وقتی که فردی واجد شرایط درخواست پناهندگی شد، حقوق دسترسی به همه این امکانات، از جمله تعلیم، کمک های اجتماعی، خدمات صحی، کمک های قانونی، و خانه اضطراری را به دست آورد. شما حق دسترسی به این امکانات را دارید تا وقتی که ادعای شما فعلا در حال رسیدگی است.

یک متقاضی پناهندگی همچنین می تواند برای اجازه کار درخواست دهد. با این حال، ابتدا باید تحت معاینه پزشکی قرار بگیرید. افرادی که به گرفتن پناهندگی هستند واجد شرایط دریافت خدمات توافق/پرداخت فدرال نیستند. با این حال، آنها می توانند برای خدمات توافق/پرداخت که از توسط ولایت ها تامین و حمایت می شود، درخواست دهند. بدون در نظر گرفتن از اینکه در کجا ادعای خود را مطرح می کنید، اگر در دفتری، در داخل مرز و یا در اداره مرزی، شما واجد شرایط این پیشنهادات می شوید.

نتیجه منفی اگر درخواست شما رد شد، می‌توانید درخواست دیگری برای ارزیابی فیصله کنید. برای درخواست در باره فیصله، شما ۱۵ روزهای فرصت دارید تا تصمیم یا فیصله پناهندگان را که توسط IRB گرفته شده است، اطلاع دهید. یا می توانید به محکمه فدرال کانادا نیز درخواست کنید.

درخواست کردن برای ارزیابی درخواست شما یک فرصت منحصر و خاص برای شما خواهد بود. برای این مرحله، توصیه می‌شود وکیلی را بیگیرید که مطمئن باشد که درخواست مجموعه صحیح از اسناد و معلومات را دارد. علاوه بر این، اطلاعات باید به مقامات مربوطه ارائه شود.

به عنوان یک متقاضی درخواست پناهندگی، شما این موقع را خواهید داشت که به راه های قانونی را کوشش کنید. پس از خسته شدن هر راه، از ادعا کننده خواسته می شود که قوانین دولتی را رعایت کند، به قوانین مهاجرت احترام بگذارد و کشور را ترک کند.

حتی پس از درخواست رد شده، اگر کسی آمادگی خروج از کشور را نداشته باشد، می‌توان حکم حذف مشروط را تطبیق و قانون ‌اجرا می‌شود. تاخیر موقت اخراج (TSR) برای شهروندان افغان در کانادا اقدامی برای جلوگیری از بازگشت اجباری شهروندان افغان به افغانستان به دلیل خطراتی مانند درگیری یا توهین حقوق بشر است. این تعلیق به این معنی است که افغان‌هایی که ویزاهای موقت دارند برای مدت معینی اخراج نخواهند شد. مگر، موقتی است و به وضعیت افغانستان بستگی و رابطه دارد.

اگر ادعای پناهندگی یک شهروند افغان رد شود، TSR همچنان از اخراج به افغانستان در طول دوره تعلیق محافظت می کند. برای افراد در این شرایط مهم است که از طریق چینل های رسمی مهاجرت کانادا از انتخاب های قانونی خود و وضعیت فعلی TSR مطلع و خبر شوند.